Mobiele Slipbaan

Rij veiliger, alerter
    en zuiniger

Wilt u op uw eigen locatie een sliptraining laten verzorgen of heeft u een evenement dan kunnen wij onze mobiele slipbaan leveren met deskundige trainers, Het Verkeers Educatie Centrum zorgt ervoor dat de mobiele slipbaan op een veilige en verantwoorde manier wordt gebruikt.

De Mobiele slipbanen zijn reeds met succes ingezet  voor veiligheidsdagen op verschillende bedrijfslokatie's en als publiekstrekker bij diverse evenementen. Ook verzorgen wij diverse verkeersveiligheidstrainingen in heel Nederland.

Onze mobiele slipbanen zijn geschikt voor vrijwel alle soorten voertuigen. Naast personenwagens en vrachtwagens, worden ze ook ingezet voor brandweervoertuigen, landbouwvoertuigen, motorfietsen en brommobielen.

Vraag naar de mogelijkheden, we denken graag met u mee!