Bedrijfshulpverlening

Rij veiliger, alerter
    en zuiniger

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Met de inwerkingtreding van het Besluit bedrijfshulpverlening op 1 januari 1994 is voor de werkgever de verplichting ontstaan één of meer werknemers aan te wijzen die de bedrijfshulpverleningstaak op zich nemen. 

In artikel 15 van de Arbo-wet zijn de taken van de bedrijfshulpverlener omschreven:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongelukken.
  • Het beperken en bestrijden van een beginnende brand.
  • Het voorkomen en beperken van ongevallen.
  • Het in noodsituaties alarmeren van en samenwerken met de brandweer en andere hulpverleningsorganisaties.

De bedrijfshulpverlening is bedoeld als voorpostfunctie voor de professionele hulpverlening, zoals brandweer, politie en ambulancedienst.

Inhoud

De basisopleiding bedrijfshulpverlener is gesplitst in twee onderdelen, te weten: een eerste hulp en een brandweertechnisch deel. Het bestaat uit de volgende taakgebieden:

  • Beperking en bestrijding van een beginnende brand.
  • Ontruiming.
  • Communicatie.
  • Eerste hulp en reanimatie.

Bij de herhalingscursussen werken wij altijd met Lotus-slachtoffers. Dit geeft zeer realistische oefensituaties waardoor de cursus een hoog kwaliteitsniveau heeft.

Cursusduur

Twee dagen voor de basisopleiding. Jaarlijks een eendaagse herhaling. Personen in het bezit van een geldig EHBO-diploma zijn vrijgesteld van het Eerste Hulp-gedeelte.

Tarief

Herhaling of Basis met vrijstelling, één dag: € 175,-

Basisopleiding, twee dagen:                             € 295,-

De uren (14 uur theorie bij de Basisopleiding en 7 uur theorie voor de herhaling) van deze opleiding kunnen meetellen voor de nascholing in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid.

Aan- en afmeldkosten voor Nascholing Richtlijn Vakbekwaamheid € 22,50 per persoon per dag (vrijgesteld van BTW).

Genoemde tarieven exclusief 21 % BTW. Inclusief boek bij de Basisopleiding*, koffie/thee, lunch en NIBHV-examen.

* Bij de Herhalingsopleiding wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer in het bezit is van een NIBHV cursusboek (18e druk). Is dit niet het geval dan wordt eenmalig € 17,50 in rekening gebracht.

Subsidiemogelijkheden

Wij informeren u graag naar de mogelijkheden die voor u of uw bedrijf van toepassing zijn.

Neem contact met ons op

Meer informatie over de mogelijkheden en tarieven? Wij voorzien u graag van extra informatie of het maken van een vrijblijvende offerte op maat. Direct inschrijven kan via ons inschrijfformulier.